KRS 7/400 SC2

 1. Przeznaczenie

  Wysokociśnieniowy system pompowy KRS 7/400 SC2 został zaprojektowany do półautomatycznego przeprowadzania prób ciśnieniowych.

 2. Budowa maszyny

  Wysokociśnieniowy agregat pompowy składa się z pompy nurnikowej firym SPECK napędzanej poprzez sprzęgło elastyczne za pomocą sinika elektrycznego
  Agregat uruchamiany jest poprzez elektryczny układ sterujący, spełniający funkcje rozruchu, pracy
  i zatrzymania, jak również niezbędne zabezpieczenia. Funkcje rozruchu, pracy i zatrzymania silnika
  w korzystnych dla pompy warunkach zapewnia zastosowany softstarter nadzorujący pracę maszyny.
  Pompa wyposażona jest w manometr wskazujący ciśnienie pracy.
  Pompa wyposażona jest w zawór nadmiarowy zabezpieczający ją przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
  Zastosowany elektroniczny presostat pozwala na wyłączenie pompy po osiągnięciu założonego ciśńienia
  w obiekcie próby.

 3. Praca maszyny

  Agregat pompowy podłączany jest do badanego obiektu za pomocą gwintowanych złącz M22x1,5, ręcznie. Po ustawieniu ciśnienia odcięcia na presostacie, następuje uruchomienie procedury próby ciśnieniowej. Startuje silnik elektryczny, przy czym kulowy zawór spustowy jest zamknięty a kulowy zawór odcinający jest otwarty. Badany obiekt napełnia się medium. Po osiągnięciu zaprogramowanego na presostacie ciśnienia, pompa wyłącza się. Badany obiekt jest odcinany za pomocą zaworu odcinającego, z agregatu pompowego zrzucane jest ciśnienie poprzez zawór spustowy. Ciśnienie próby można odczytać na manometrze kl. 1,0 lub na manometrze rejestrującym Leo Record. Po zakończeniu czasu próby, otwarcie zaworu odcinającego powoduje ujście ciśnienia przez zawór spustowy. 


  Parametry

  Pompa: SPECK P21/7-400
  Ciśnienie maksymalne: P = 400 bar
  Wydajność: Q = 7 l/min
  Napęd: Silnik elektryczny trójfazowy 400 V
  Moc silnika: 5,5 kW
  Medium: Woda
  Maks. temperatura medium: 70 C
  Zasilanie: Sieć wodociągowa, zbiornik